Saturday, January 7, 2012

Badai Matahari Sebabkan Bumi Banjir

Aktivitas Matahari akan meningkat mulai pertengahan 2012 dan akan memuncak pada pertengahan 2013. Tandanya adalah semakin banyaknya bintik Matahari yang berpotensi menimbulkan badai Matahari. ...

Visit BLOGGER PEMALAZ
>

Blogger 07 Jan, 2012


-
Source: http://blogger-malaz.blogspot.com/2012/01/badai-matahari-sebabkan-bumi-banjir.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

No comments:

Post a Comment