Monday, January 2, 2012

Dalam Berjudi, Kera Lebih Pintar daripada Manusia

Sebuah hasil studi menyatakan, layaknya manusia, kera juga bisa berjudi. Tak hanya itu, kera ternyata lebih pandai berjudi dibandingkan manusia. Bagaimana? Menurut hasil studi ini, kera lebih...

Visit BLOGGER PEMALAZ

Blogger 02 Jan, 2012
-
Source: http://blogger-malaz.blogspot.com/2012/01/dalam-berjudi-kera-lebih-pintar.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

No comments:

Post a Comment